Kalendarz

Kalendarz roku szkolnego 2017/2018

 

1. Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 03.09.2018r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.) oraz przepisy wydane na podstawie art. 47 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59)

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2. Zimowa przerwa świąteczna  23.12.2018r. - 31.12.2018r.  

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Ferie zimowe : woj. zachodniopomorskie  28 stycznia 2018r. - 10 lutego 2019r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Egzamin ósmoklasisty:   15, 16,17 kwietnia 2019r.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Wiosenna przerwa świateczna 18 kwietnia 2019 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 3rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych 21 czerwca 2019 r.

podstawa prawna: § 2 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

5. Ferie letnie:  22 czerwca - 31 sierpnia 2018 r.

podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt. 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 kwietnia 2002 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 46 poz. 432 z późn. zm.)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych.

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/1603/1

Po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną w dniu 13.09.2018 r. i Radą Rodziców w dniu 13.09.2018 r. ustala się dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2018/2019:

 

 • 02.11.2018r.- piątek
 • 15,16,17.04.2019r.- poniedziałek, wtorek, środa – egzamin ósmoklasisty
 • 02.05.2019r. - czwartek

 

Podczas dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych, szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze dla uczniów, zgodnie z potrzebami zgłoszonymi przez rodziców.

 

Aktualności

Kontakt

 • Szkoła Podstawowa im. Mieszka I
  Marcinkowice 46 a
  78-641 Marcinkowice
  woj. zachodniopomorskie
 • (67) 25-90-051

Galeria zdjęć